جلسه مدیریت محترم آموزشگاه با دبیران برگزار گردید

در مورخ  16 آذر ماه 1400 روز سه شنبه سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه با دبیران محترم در دفتر آموزشگاه جلسه ای در خصوص برنامه نوبت اول ، آغاز امتحانات از مورخ 2 دی تا 28 دی ماه 1400 و مشخص نمودن امتحانات استانی بین مدارس امام حسین( علیه السلام) (در رشته تجربی و ریاضی در تمامی پایه ها شیمی ،زبان ، فیزیک ، دهم انسانی منطق ،زبان و علوم و فنون و یازدهم و دوازدهم انسانی عربی ، علوم و فنون و زبان) ، بازه ثبت نمرات مستمر و نوبت اول با هم می باشد و حذف دانش آموزان ادمین گروهای درسی برگزار نمودند و دبیران محترم پیشنهادات خود را ارائه کردند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20