جلسه مدیران متوسطه دوم برگزار گردید

در مورخ 15 آذر ماه 1400 روز دو شنبه سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه به دبیرستان شاهد ریحانه تشریف بردند و در جلسه ای که با حضور تمامی مدیران متوسط دوم بود شرکت نمودند در این جلسه در خصوص برنامه نوبت اول ، آغاز امتحانات از مورخ 2 دی تا 28 دی ماه 1400،بررسی امتحانات نهائی و عملکرد مدارس ، بازه ثبت نمرات مستمر و نوبت اول با هم که این مباحث توسط جناب آقای مهدوی مسئول محترم امتحانات بیان گردید و سپس در خصوص جشنواره خوارزمی ،خیرین آموزشی و برنامه تعالی برنامه های لازم بیان و تصمیم گیری ها صورت پذیرفت .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20