جلسه شورای دانش آموزی برگزار گردید

16 فروردین ماه 1401 روز سه شنبه جلسه ی شورای دانش آموزی با حضور اعضای شورا دانش آموزی عزیز خانمها نادیا ناصری ، فاطمه خسروی ، سارا حسینی ، ملیکا سادات حسینی فر ، زیرک و معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مردان پور برگزار گردید .در این جلسه اعضاء در مورد برنامه های ماه مبارک رمضان و هفته ی معلم و برگزاری مراسم جهت بزرگداشت این هفته بحث و گفتگو نمودند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20