جلسه در خصوص چگونگی آغاز سال تحصیلی جدید برگزار گردید

در مورخ 12 شهریور ماه 1401 روز شنبه معاون محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مردان پور با دانش آموز عزیز نادیا ناصری مسئول محترم هیئت اخلاص جلسه ای در خصوص چگونگی برگزاری مراسم آغازین سال تحصیلی 1402-1401 ، فضا سازی آموزشگاه و هماهنگی با دانش آموزان عزیز جهت اجرای مراسم به بحث و گفتگو پرداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20