جلسه در خصوص تقدیر از نفرات برتر برگزار گردید

در مورخ 27 فروردین ماه 1401 روز شنبه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین ( علیه السلام ) راس ساعت 8:45 به آموزشگاه تشریف آوردند و طی جلسه ای با مدیریت محترم سرکار خانم افشاری و معاونت محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی در خصوص نحوه تقدیر از دانش آموزان برتر گفتگو نمودند و پس از آن با سرکار خانم مرادی معاون محترم مالی در خصوص دفاتر مالی ، ثبت آنها در نرم افزار و… جلسه ای برگزار نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20