جلسه در خصوص آزمون گزینه دو و راهکارهای موفقیت

در مورخ 15 مهر ماه 98 روز دوشنبه سرکار خانم امامی فر مشاور محترم در برنامه صبحگاهی در مورد برنامه های گزینه دو سخنرانی نمودند و در پایان لیست ثبت نامی ها در گزینه دو را ایراد نموده و از دانش آموزانی که مغایرت در ثبت نام داشتند خواستند به ایشان اطلاع رسانی نمایند تا پیگیری های لازم انجام گردد. سپس مسئول محترم گزینه دو جناب آقای سلیمانی در برنامه صبحگاه برای دانش آموزان عزیز در مورد راهکار ها و برنامه های گزینه دو سخنرانی نمودند و در پایان دانش آموزان سوالات خود را از ایشان پرسیدند.

و

سپس ایشان با اولیاء و دانش آموزان عزیز آموزشگاه به صورت تک به تک جلسه برگزار نمودند تا چگونگی ارائه راهکارهای موفقیت در امتحانات و آموزن گزینه دو و همچنین محیط مناسب جهت مطالعه دانش آموزان را در اختیار این عزیزان قرار دادند و اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز در انتها سوالات خود را از ایشان پرسیدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20