جلسه برنامه ریزی سال آتی برگزار گردید

در مورخ 22 فروردین ماه 1401 روز سه شنبه راس ساعت 8:45 مسئول محترم موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین ( علیه السلام) جناب آقای کنعانی به همراه معاون محترم پرورشی و آموزشی موسسه سرکار خانم تربتی نیا به آموزشگاه تشریف آوردند و با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی در خصوص برنامه درسی ،امکانات و محیط آموزشگاه سال آینده به گفتگو پرداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20