جلسه ای در خصوص نحوه برگزاری امتحانات نوبت اول برگزار گردید

در مورخ 1 دی ماه 1400 روز چهارشنبه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین ( علیه السلام) راس ساعت 10 به آموزشگاه تشریف آوردند و با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاونین محترم خانمها فضلعلی و نورالهیان در خصوص نحوه برگزاری امتحانات نوبت اول و تمهیدات مورد نیاز گفتگو و در خصوص بازه تعطیلی کلاسها جهت برگزاری امتحانات تصمیم گیری نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20