جلسه ای در خصوص راهکارهای مورد نیاز برای موفقیت در کنکور 1401 برگزار گردید

در مورخ 20 بهمن ماه 1400 روز چهارشنبه سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه طی جلسه ای با معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و سرکار خانم بزمی مشاور محترم در خصوص برنامه های مورد نیاز جهت آماده سازی دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم برای کنکور 1401 به گفتگو پرداختند سپس برنامه ریزی و نتیجه گیری های لازم را اخذ نمودند تا سرکار خانم بزمی طی جلسه ای با دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم راهکارهای مورد نیاز را ارائه و با دانش آموزانی که نیاز به جلسه انفرادی دارند این جلسات را نیز برگزار نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20