جشن شکوفه ها با شرکت پر شور دانش آموزان عزیز برگزار گردید

در روز چهارشنبه مورخ 4 فروردین ماه 97 پاکتهای مخصوص جشن عاطفه ها که از طرف اداره محترم آموزش و پرورش به آموزشگاه ارسال گردیده بود , معاونت محترم آموزشگاه سرکار خانم فضلعلی بین تمامی دانش آموزان توزیع نمودند و از آن عزیزان دعوت به شرکت پر شور در این جشن  نمودند.

و در مورخ 8 فروردین ماه 97 پاکتهایی جشن عاطفه ها جمع آوری گردید , دانش آموزان عزیز در این کار خدا پسندانه شرکت پر شور داشتند.

در روز چهارشنبه مورخ 11 مهرماه 1397 جناب آقای ظفر نیا مسئول محترم پارلمان اولیا و مربیان به دوره متوسطه دوم دخترانه امام حسین(علیه السلام) شهرستان تربت حیدریه تشریف آوردند و پاکتهای مخصوص جشن عاطفه ها که با شرکت پر شور دانش آموزان جمع آوری شده بود سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه تحویل ایشان نمودند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20