جشنواره شبیه یاس برگزار گردید

در مورخ 13 دی ماه 1400 روز دوشنبه راس ساعت 15 در کانون شهید فاضلی واقع در باغسلطانی 15 جشنواره شبیه یاس از طرف بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه تربت حیدریه برگزار گردید که در این جشنواره دانش آموز عزیز خانم نادیا ناصری پایه دهم تجربی که در مرحله آموزشگاه رتبه اول را کسب نموده بودند برای شرکت در مرحله شهرستان در رشته گویندگی به سرپرستی سرکار خانم مرادی معاون محترم مالی آموزشگاه در این جشنواره شرکت نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 2/20