توزیع کتابها و فرمهای مالی

در مورخ 23 شهریور ماه 99 روز یک شنبه سرکار خانم نورالهیان معاون محترم انضباطی آموزشگاه با همکاری سرکار خانم فضلعلی معاون محترم آموزشی در زنگ تفریح به تک تک کلاسهای درسی رفته و کسریات کتابهای درسی تمامی رشته ها و پایه ها را تحویل دانش آموزان عزیز مربوطه نمودند و پس از آن فرمهای مالی را تحویل دانش آموزان عزیز دادند و از آن عزیزان درخواست نمودند در اسرع وقت فرمهای مربوطه پر و تحویل دفتر آموزشگاه نمایند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20