توزیع برنامه های امتحانی و آماده سازی فضای آموزشگاه جهت برگزاری امتحانات ترم دوم

در مورخ 15 اردیبهشت ماه 98 روز یک شنبه سرکار خانم نورالهیان معاون محترم انضباطی آموزشگاه با همکاری سرکار خانم مولوی معاون محترم اجرایی به تک تک کلاسها در تمامی پایه ها و رشته ها رفته و برنامه امتحانی را ببین دانش آموزان عزیز توزیع و توضیحات لازم را به دانش آموزان عزیز دادند.

 و در مورخ 24 اردیبهشت ماه 98 روز سه شنبه با همکاری تمامی همکاران کادر آموزشگاه فضای سالن و نماز خانه آموزشگاه جهت برگزاری امتحانات نوبت دوم که از مورخ 25 اردیبهشت آغاز و 25 خرداد ماه به اتمام می رسد آماده سازی گردید و تمامی امکانات مورد نیاز برای برگزاری امتحانات در محیطی آرام و مناسب را فراهم نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20