تقدیر از دبیر پر تلاش آموزشگاه سرکار خانم وفایی و دانش آموزان شرکت کننده در خوانش ادبی

در مورخ 6 آذر ماه 97 روز سه شنبه راس ساعت 12 سالن آموزشگاه به کمک دانش آموزان پایه دهم انسانی به سرپرستی دبیر محترم ادبیات سرکار خانم وفایی نیا جهت برگزاری جشن تقدیر از شرکت کنندگان در همایش خوانش ادبی آماده سازی گردید و از جناب آقای نجفی سرگروه ادبیات دعوت به عمل آورده شد در این جشن شرکت نمایند

جشن با حضور سرگروه ادبیات جناب آقای نجفی آغاز گردید و پس از سخنرانی جناب آقای نجفی و سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه با اهدای کتاب حافظ از دانش آموزان شرکت کننده در همایش خوانش ادبی قدردانی به عمل آورده شد.در انتها جناب آقای نجفی سرگروه محترم ادبیات پس از قدر دانی از زحمات دبیر محترم ادبیات این آموزشگاه سرکار خانم وفایی نیا با اهدای لوح تقدیر و هدیه ای تقدیر نمودند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20