تقدیر از دانش آموزان پر تلاش

عقل‌ شخص‌ مسلمان‌ تمام‌ نيست‌ ، مگر اين‌ كه‌ ده‌ خصلت‌ را دارا باشد : از اواميد خير باشد ، از بدی او در امان‌ باشند ، خير اندك‌ ديگرى‌ را بسيار شمارد ، خير بسيار خود را اندك‌ شمارد ، هرچه‌ حاجت‌ از او خواهند دلتنگ‌ نشود ، در عمر خود از دانش‌طلبى‌ خسته‌ نشود ، فقر در راه‌ خدايش‌ از توانگرى‌ محبوبتر باشد ، خوارى‌ در راه‌ خدايش‌ از عزت‌ با دشمنش‌ محبوبتر باشد ، گمنامى‌ را از پرنامى‌ خواهانتر باشد . سپس‌ فرمود : دهمى‌ چيست‌ و چيست‌ دهمى‌ ! به‌ او گفته‌ شد : چيست‌ ؟ فرمود : احدى‌ را ننگرد جز اين‌ كه‌ بگويد او از من‌ بهتر و پرهيزگارتر است‌(تحف‌ العقول‌ ، ص‌ 467)هید سید مرتضی آوینی، فتح خون، ص

در مورخ 6 آبان ماه 97 روز یک شنبه در برنامه صبحگاه سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه از دبیر محترم ریاضی سرکار خانم ناطقی دعوت نمودند برای دانش آموزان سخنرانی نمایند و ایشان فواید مطالعه و فراگیری علم در جوامع پیشرفته صحبت نمودند و دانش آموزان را به فراگیری علم تشویق کردند.

سپس مدیریت محترم آموزشگاه به همراه معاون محترم پرورشی سرکار خانم امامی فر و معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی از دانش آموزان پرتلاش پایه دهم تجربی و انسانی قدر دانی و به پاس زحمات این عزیزان هدایایی تهیه و در برنامه صبحگاه این هدایا را اهدا نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20