تقدیر از دانش آموزان برتر درسی و ورزشی در روز مادر

در مورخ 7 اسفند ماه 97 روز سه شنبه همزمان با برگزاری جشن روز مادر که در محوطه آموزشگاه برگزار گردید سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه به مناسبت روز امور تربیتی از معاون محترم پرورشی سرکار خانم امامی فر و مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی تقدیر به عمل آوردند و هدیه ای به این مناسبت به این عزیزان اهدا گردیده شد.

سپس از دانش آموزانی برتر ورزشی که در مسابقات ورزشی شهرستان و استان کسب مقام کرده بودند تقدیر به عمل آوردند و لوح تقدیری به این عزیزان اهدا نمودند.

و پس از آن از دانش آموزانی که نسبت به سال تحصیلی قبل پیشرفت قابل توجهی کرده بودند تقدیر به عمل آوردند و لوح تقدیری به این عزیزان اهدا نمودند و در انتها از دانش آموزان معدل 19 به بالا به پاس تلاش و پشتکار تقدیر به عمل آوردند و لوح تقدیری به این عزیزان اهدا نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20