تقدیر از برترین های یاران شیدایی صورت پذیرفت

در مورخ 21 اردیبهشت ماه 1401 روز چهارشنبه از دانش آموزان برتر در مسابقات یاران شیدایی مدارس امام حسین (علیه السلام ) شهرستانهای استان خراسان رضوی در همایشی که به این مناسبت در حسینیه دبیرستان امام حسین ( علیه السلام ) واقع در مشهد مقدس تقدیر به عمل آمد . دانش آموزان بیتا فحول در رشته خطاطی و رومینا عیدیان در رشته عکس نوشت ( متن ادبی) مقام آوردند و در این مراسم شرکت نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20