تشریح چشم و کار با میکروسکوپ در کلاس آزمایشگاه انجام گردید

در مورخ 5 اسفند ماه 97 روز یک شنبه سرکار خانم ملکیان دبیر محترم زیست شناسی دانش آموزان راه یافته به مسابقات آزمایشگاهی پایه یازدهم را به آزمایشگاه آموزشگاه برده و تشریح چشم را به آن عزیزان آموزش دادند و پس از آن این عزیزان به تشریح چشم پرداخته و دبیر محترمشان به کار آنها نظارت کردند و در زمان اجرای خود سوالات خود را از دبیر محترمشان می پرسیدند. سپس این عزیزان را به آزمایشگاه دبیرستان دخترانه امام حسین (علیه السلام) دوره اول برده و کار با میکروسکوپ را به آن عزیزان آموزش دادند و پس از آن این عزیزان به کار با میکروسکوپ پرداخته و دبیر محترمشان به کار آنها نظارت کردند و توضیحات لازم را به آنها ارائه میدادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20