تشریح مخچه و چشم در کلاس درس

در مورخ 21 آبان ماه 98 روز سه شنبه در کلاس پایه یازدهم تجربی سرکار خانم صدری پور دبیر محترم زیست شناسی برای بیان بهتر مطالب درسی به تشریح مخچه پرداخته و اطلاعات لازم را در زمان انجام تشریح برای دانش آموزان بیان نمودند و در پایان از دانش آموزان درخواست نمودند خود با در دست گرفتن مخچه مطالب یاد گرفته شده را برای دوستان خود توضیح دهند .

سپس دبیر محترم به تشریح چشم پرداختند و توضیحات لازم را به دانش آموزان عزیز ارائه نمودند و در پایان نیز دانش آموزان عزیز مطالب آموزش دیده را برای یکدیگر با تشریحات آموزش دیده توضیح دادند و دبیر محترمشان برکار آنها نظارت و همزمان توضیحات تکمیلی را نیز به آن عزیزان میدادند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20