تشریح قلب در کلاس زیست شناسی

قلب عضو اصلی دستگاه گردش خون است و عبارتی از يک پمپ ماهيچه ای است که در حفرهٔ قفسهٔ سینه، در یک پرده ی دو لایه به نام آبشامه قلب( پر یکارد ) قرار دارد. این پرده قلب را از بقیه ی اعضای داخلی سینه جدا می کند و شش ها، قلب را در برمی گيرند.

در مورخ 27 آذر ماه 98 روز چهارشنبه سرکار خانم مولوی دبیر محترم زیست شناسی پایه دهم تجربی 2 در کلاس درس خود قلب را تشریح و به صورت عملی درس خود را تدریس و در انتها از دانش آموزان عزیز خواستند تا اطلاعات دریافت شده در این درس را برای یک دیگر توضیح دهند و خود قلب را تشریح نمایند , دبیر محترمشان بر کار آنها نظارت و راهنمایی های لازم را ارائه می دادند .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20