تجهیز کلاسهای آموزشگاه

از مورخ 15 مرداد ماه 99 روز چهار شنبه اقدامات اولیه جهت تجهیز کلاسهای درس به سخت افزار های مورد نیاز برای استفاده بهینه از فضای مجازی در دوران مقابله با کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز گردید.

در مورخ 19 مرداد ماه 99 روز یک شنبه جناب آقای زنگنه مسئول محترم فناوری و حسابداری موسسه به آموزشگاه تشریف آوردند و از سخت افزار های نصب شده در آموزشگاه بازدید و با همکاری مدیریت محترم خانم افشاری و معاون محترم فناوری سرکار خانم مولوی تست اولیه را بر روی دستگاه های نصب شده انجام دادند تا آموزشگاه بهترین امکانات را در اختیار دانش آموزان و دبیران محترم قرار داده تا با کیفیت و بهترین نوع آموزش ارائه گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20