تجهیز آموزشگاه و راه اندازی Adobe connect

در مورخ 20 مرداد ماه 99 روز دوشنبه جناب آقای زنگنه به آموزشگاه تشریف آوردند و اقدامات اولیه را جهت راه اندازی نرم افزار Adobe connect انجام و لینک برگزاری کلاس را خریداری نمودند.

و در مورخ 21 مرداد ماه 99 روز سه شنبه جناب آقای زنگنه مسئول فناوری و حسابداری موسسه امام حسین(علیه السلام) با حضور آقای معدل معاون محترم فناوری دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام ) و سرکار خانم مولوی معاون فناوری آموزشگاه آموزشهای لازم را همکاران ارائه نمودند. تا این عزیزان آموزشهای لازم را به دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز آموزشگاهشان ارائه نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20