تجهیز آموزشگاه به امکانات خاص

در مورخ 18 اسفند ماه 99 روز دوشنبه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین ( علیه السلام ) به همراه مسئول محترم مالی موسسه جناب آقای هاشمی از آموزشگاه بازدید نموند و طی جلسه با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری در مورد تجهیز آموزشگاه به دوربین مدار بسته تصمیم گیری گردید و در روز 19 اسفند ماه 99 روز چهارشنبه مهندسان مربوطه به سرپرستی جناب آقای زنگنه مسئول حسابداری و فناوری موسسه تمامی محیط آموزشگاه را به دوربین مدار بسته تجهیز نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20