تبریک سال تحصیلی جدید

در مورخ 15 شهریور ماه 99 روز شنبه سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه در برنامه صبحگاهی که با رعایت پروتکل های بهداشتی برای دانش آموزان پایه دهم برگزار گردید شروع سال تحصیلی جدید را به این عزیزان تبریک و نکات بهداشتی را گوش زد نمودند.

سپس معاون محترم پرورشی و آموزشی موسسه امام حسین ( علیه السلام ) به آموزشگاه تشریف آوردند و طی جلسه اولیه با مدیریت محترم آموزشگاه شروع سال تحصیلی جدید را به ایشان و همکاران محترم کادر تبریک و پس از آن به دفتر دبیران رفته و سال تحصیلی جدید به این عزیزان تبریک و برای این عزیزان و دانش آموزان سالی پر موفقیت و سلامتی را آرزومند شدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20