تبریک روز معلم از طرف اداره محترم آموزش و پرورش صورت پذیرفت

در مورخ 18 اردیبهشت ماه 1401 روز یک شنبه کارشناس محترم اداره محترم آموزش و پرورش تربت حیدریه آقای حسینی به همراه خانم اشرف زاده کارشناس محترم امور بانوان ، خانم میرزاده کارشناس محترم حراست و خانم سلیمانی به همراه کارشناس امور تربیتی راس ساعت 10 به دفتر آموزشگاه تشریف آوردند و با اهدای هدیه ای به مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری روز معلم را به همکاران محترم تبریک عرض نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20