بیلبورد قبولی های کنکور 98 در سر در آموزشگاه نصب گردید

داشتن هدف در زندگی از لوازم اصلی حیات سعادتمندانه و معنادار است . انسان زمانی امنیت خاطر و آرامش دارد که افق روشنی برای آینده خود ترسیم کند و با انگیزه و رضایت درونی برای رسیدن به آنچه در آن افق مد نظر دارد، تلاش کند . بدترین الت برای آدمی، زمانی است که احساس سرگردانی کند و بلاتکلیف بماند .

هم چنان که همه مخلوقات از بزرگترین آنها گرفته تا کوچکترین موجودات، بر پایه هدفی خلق شده اند، انسان هم – که اعجوبه خلقت است – در این چرخه هستی بدون هدف نیست . به فرمایش امام علی علیه السلام: «فما خلق امرؤ عبثا;  کسی بدون هدف و بیهوده آفریده نشده است .»

در مورخ 13 مهر ماه 98 روز شنبه جناب آقای گورکانی خدمتگذار محترم موسسه امام حسین (علیه السلام) به آموزشگاه تشریف آوردند و با همکاری خانم اسحاق زاده خدمتگذار محترم آموزشگاه بیلبورد قبولی های کنکور 98 آموزشگاه را جهت اطلاع اولیاء محترم و دانش عزیز در سر در آموزشگاه نصب نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20