بودجه بندی گزینه دو در تابلوی آموزشی نصب گردید

در مورخ 31 شهریور ماه 98 روز یک شنبه جناب آقای سلیمانی مسئول محترم گزینه دو به آموزشگاه تشریف آوردند و طی جلسه ای با سرکار خانم امامی فر مشاور محترم آموزشگاه در خصوص تمدید و شرایط ثبت نام آزمون های گزینه دو سال تحصیلی جدید تا 4 مهر ماه و اعلام بودجه امتحانی مرحله بعدی به بحث و گفتگو پرداختند.

پس از اعلام بودجه بندی از سوی جناب آقای سلیمانی مسئول محترم گزینه دو , سرکار خانم امامی فر جهت اطلاع دبیران محترم و دانش آموزان گرامی تمامی پایه ها و رشته ها قبل از شروع سال تحصیلی جدید و در راستای آماده سازی فضای آموزشگاه جهت سال تحصیلی جدید و پروژه ی مهر در تابلوی اعلانات نصب نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20