به مناسب اربعین حسنی و هفته دفاع مقدس آموزشگاه آذین گردید

از مورخ 20 شهریور ماه 1401 روز یکشنبه سرکار خانم مردان پور معاون محترم پرورشی آموزشگاه با همکاری جمعی از دانش آموزان فعال بسیجی در راستای پروژه مهر و  مصادف شدن هفته اول مهر ماه با اربعین حسینی و هفته دفاع مقدس محیط سالن ، سردر ورودی و دفتر آموزشگاه را به این مناسبت ها با پیامهای مربوطه در حال آذین سازی می باشند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20