برگزاری کلاس مجازی ویژه پایه دهم

در مورخ 4 شهریور ماه 99 روز سه شنبه اولین کلاسهای مجازی ویژه دانش آموزان عزیز پایه دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی جهت آشنایی دانش آموزان عزیز با نحوه کار با نرم افزار Adobe connect به شرح ذیل برگزار گردید:

1- راس ساعت 10 درس ریاضی دبیر محترم خانم نورالهیان ویژه پایه دهم انسانی

2-راس ساعت 11 درس زبان دبیر محترم سرکار خانم صادق زاده پایه دهم تجربی، ریاضی ، انسانی

و در این تاریخ نیز درس علوم و فنون ویژه پایه دوازدهم انسانی توسط دبیر محترم سرکار خانم بیک راس ساعت 8 و درس معارف توسط دبیر محترم سرکار خانم سالار زاده ویژه پایه دوازدهم انسانی و تجربی  راس ساعت 9 با پشتیبانی سرکار خانم مولوی برگزار گردید.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20