برگزاری کلاس آموزش مجازی ویژه دبیران

در مورخ 26 مرداد ماه 99 پس از برگزاری جلسه شورای دبیران ویژه شروع سال تحصیلی 99-1400 و نحوه برگزاری کلاسهای مجازی و حضوری در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی.

سرکار خانم مولوی معاون محترم فناوری آموزشگاه راس ساعت 10:30 کلاس آموزشی استفاده از نرم افزار adobe connect  ویژه برگزاری کلاسهای مجازی را برای دبیران محترم آموزشگاه برگزار نمودند و دبیران محترم سوالات خود را در طی برگزاری کلاس آموزشی پرسید و بهترین استفاده را از کلاس برگزار شده نمودند . ایشان نرم افزار های مورد نیاز و فایل های آموزشی مربوطه را در کانال دبیران آموزشگاه جهت استفاده این عزیزان قرار دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20