برگزاری کلاسهای آموزش مجازی در دوره مقابله با ویروس کرونا

از اسفند 98 پس از شیوع ویروس کرونا همکاران آموزشگاه معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و معاون محترم انضباطی سرکار خانم نورالهیان با همکاری همیاران انضباطی هر کلاس گروه های کلاسی را برای هر کلاس به صورت مجازی تشکیل دادند تا دبیران محترم طبق برنامه کلاسی خود به تدریس در این کلاسهای مجازی بپردازند. دانش آموزان عزیز از این کلاسها استقبال بی نظیری نمودند و در این دوره نیز با کوشش دبیران محترم کمال استفاده را از محیط آموزشی ایجاد شده می برند. در این کلاسها دبیران محترم کلیپها ، ویسهای ، ویدئو ها و پی دی اف … را جهت تدریس ارائه مینمایند و اشکالات دانش آموزان عزیز را تک به تک بررسی و رفع می کنند و در این بازه آزمون های مجازی نیز برگزار میگردد .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 12.4/20