برگزاری کلاسهای آمادگی در آدوبی کانکت

در مورخ 18 اسفند ماه 99 روز دوشنبه سرکار خانم مرادی دبیر آمادگی دفاعی آموزشگاه راس ساعت 8 با حضور تمامی دانش آموزان عزیز پایه دهم تجربی ، انسانی و ریاضی در ادوبی کانکت برگزار گردید در این جلسه مبحث سلاح شناسی آموزش داده شد به شرح ذیل:

1- قطعات سلاح کلاش

2- حالات تیر اندازی

3- روش قلق گیری

4- متعلقات سلاح کلاش

5- مختصات سلاح

و دانش آموزان عزیز با علاقه تا پایان ساعت درسی در کلاس حضور داشتند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20