برگزاری همایش کنکور 1400

در مورخ 31 خرداد ماه 99 روز شنبه همایش کنکور طبق پروتکل های بهداشتی در سالن آموزشگاه برگزار گردید که در ابتدا در این جلسه مدیریت محترم ضمن تشریح برنامه کلاسهای کنکور که مقرر گردید در ماههای تیر و مرداد به دلیل شرایط خاص با تعداد محدود برگزار گردد پرداختند.

سپس مشاور محترم آموزشگاه سرکار خانم امامی فر بر حسب نیاز دانش آموزان 20 راه موفقیت در کنکور را تشریح کردند که از جمله مهمترین آنها توکل بر خداوند ، تعیین هدف ، برنامه ریزی صحیح ، آمادگی جسمی ، آشنایی با روشهای مطالعه ، شرکت در یک آزمون معتبر و…. بود.

ضمنا” در این جلسه مقرر گردید که دانش آموزان برای شرکت در کلاسهای کنکور با نظر مدیر و معاون آموزشی تقسیم و به اطلاع آنها رسانده شود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20