برگزاری همایش روز مادر ، مطالعه و پیشگیری از اعتیاد

در مورخ 26 بهمن ماه 98 روز شنبه به مناسبت روز مادر از مادران دانش آموزان عزیز دعوت به عمل آورده شد که برنامه ای که در نمازخانه آموزشگاه به این مناسبت برگزار می گردید شرکت نمایند در این راستا نماز خانه آموزشگاه جهت پذیرایی از این عزیزان آماده سازی گردید.

این برنامه راس ساعت 10 همان روز با حضور مادران گرامی ، مدیریت محترم سرکار خانم افشاری و مشاور محترم خانم امامی فر در نماز خانه آموزشگاه آغاز گردید. در ابتدا به مناسبت روز مادر به عزیزان شرکت کننده این روز تبریک گفته شد و در انتها مسئولین محترم آموزشگاه در خصوص آماده سازی محیط مناسب جهت مطالعه دانش آموزان عزیز و پیشگیری های لازم اولیه جهت جلوگیری از اعتیاد که طبق بخشنامه ارسالی از اداره محترم آموزش و پرورش بود سخنرانی نمودند و در پایان از این عزیزان پذیرایی به عمل آورده شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20