برگزاری نمایشگاه کتب کمک درسی

Reading is essential for those who seek to rise above the ordinary. – Jim Rohn

مطالعه برای کسانی که قصد دارند بالاتر از حد معمول باشند، ضروری است“جیم ران”

در مورخ 21 بهمن 98 ماه روز دوشنبه با همکاری دانش آموزان فارغ التحصیل سال گذشته آموزشگاه با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار افشاری و مشاور محترم سرکار خانم امامی فر نمایشگاه کتب درسی در سالن آموزشگاه برگزار گردید و فارغ التحصیلان عزیز جهت کمک به موفقیت روز افزون دوستان خود کتب کمک درسی خود را در این نمایشگاه با این عزیزان به اشتراک گذاشتن و دانش آموزان عزیز از برگزاری این نمایشگاه با شور و اشتیاق استقبال نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20