برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته

در مورخ 24 آبان ماه 1400 روز دوشنبه به مناسبت روز کتاب و کتاب خوانی و کتابدار (آغاز هفته کتاب) ضمن تبریک این هفته به دانش آموزان در فضای مجازی اقدامات ذیل در این هفته انجام شد:

1- معرفی کتاب های خوب و مناسب به دانش آموزان توسط خانم دکتر وفایی نیا .

2- تشویق دانش آموزان به مطالعه علاوه بر کتابهای درسی به کتابهای غیر درسی مفید .

3-گذاشتن مسابقه کتاب خوانی بین دانش آموزان توسط هیئت اخلاص

4- گذاشتن مطالب آموزنده در تابلو اعلانات آموزشگاه

5-تشویق دانش آموزان در استفاده از کتابخانه آموزشگاه

6-برگزاری نمایشگاه کتاب در سالن آموزشگاه


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20