برگزاری مسابقات قرآن و عترت

کتاب خدا را محکم بگیرید

زیرا رشته ایست مستحکم

و نوریست آشکار

و داروییست شفا بخش و پر برکت

هر چیزی رهایش کنی پژمرده می شود به جز قرآن که اگر رهایش کردی ، خودت پژمرده خواهی شد خدایا قرآن را بهار دل های ما قرار ده آمین …

روز شنبه مورخ 6 اسفند ماه 1401 دانش آموزان نخبه قرآنی آموزشگاه در مسابقات قرآن و عترت  در رشته های :

  • حفظ
  • احکام
  • ترتیل
  • قرائت
  • انشا نماز

به رقابت با سایر دانش آموزان شرکت کننده از دیگر مدارس پرداختند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20