برگزاری جلسه

در مورخ 21 اردیبهشت ماه 99 روز یک شنبه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه فرهنگی و پرورشی امام حسین(علیه السلام) به همراه سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم پرورشی آن موسسه محترم به آموزشگاه تشریف آوردند و در طی جلسه با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاون محترم انضباطی سرکار خانم نورالهیان در خصوص نحوه شروع به کار آموزشگاه از مورخ 27 تصمیم گیری نمودند و مقرر گردید فردای آن روز در دبیرستان پسرانه امام حسین (علیه السلام )تصمیمات نهائی گرفته شود.

سپس در روز 22 اردیبهشت قبل از ورود به جلسه در دبیرستان پسرانه جلسه اولیه در دفتر آموزشگاه با حضور تمامی همکاران کادر برگزار گردید تا نقطه نظرات قابل توجه برای بیان در جلسه دبیرستان پسرانه جمع بندی گردد .

پس از آن راس ساعت 10 تمامی همکاران آموزشگاه در جلسه مربوطه که با حضور مسئولین محترم موسسه امام حسین(علیه السلام) و همکاران کادر دبیرستان پسرانه در دفتر آن آموزشگاه برگزار گردید شرکت نمودند و در خصوص نحوه آغاز به کار از 27 اردیبهشت تصمیمات نهائی اخذ گردید و در خصوص اجرای پروتکل های ابلاغی( تمهیدات لازم را جهت رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی )تصمیم گیری گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20