برگزاری جلسه و انجام انتخابات مربوط به انجمن اولیاء و مربیان در اولین جلسه

در مورخ 9 مهر ماه 98 روز سه شنبه مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی به همراهی مشاور محترم خانم امامی فر و خدمتگذار محترم خانم اسحاق زاده فضای نماز خانه آموزشگاه را جهت برگزاری اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان و انتخابات مربوطه آماده سازی نمودند.

راس ساعت 4 در نماز خانه آموزشگاه و با حضور اولیاء محترم دانش آموزان پایه دهم و یازدهم تجربی و انسانی و ریاضی جلسه برگزار گردید. ابتدا ضمن خوش آمد گویی مدیر محترم سرکار خانم افشاری و بیان اهم عملکرد آموزشگاه از ارائه خدمات به دانش آموزان سپس مشاور محترم آموزشگاه سرکار خانم امامی فر مطالبی در خصوص برنامه های آموزشی بیاناتی بیان نمودند

و پس از آن جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین(علیه السلام) به عرض خیر مقدم پرداختند و در انتهای جلسه اعضای انجمن اولیای پایه دهم و یازدهم با رای گیری و پذیرایی اولین جلسه خاتمه یافت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20