برگزاری جلسه و امتحان در خصوص برگزیدگان مسابقات آزمایشگاهی

در مورخ 14 بهمن ماه 98 روز دوشنبه سرکار خانم افشاری مدیریت محترم آموزشگاه دانش آموزان عزیز منتخب مسابقات آزمایشگاه را فراخواندن و در خصوص نحوه برگزاری و شرایط امتحان انتخاب نهایی جهت شرکت کنندگان در مسابقات آزمایشگاه بین مدارس امام حسین(علیه السلام) توضیحات لازم را ارائه نمودند و این عزیزان سوالات خود را از ایشان پرسیدند.

در مورخ 15 بهمن ماه 98 روز سه شنبه در نماز خانه آموزشگاه امتحان کتبی بین دانش آموزان انتخابی پایه دهم تجربی و بین دانش آموزان انتخابی پایه یازدهم تجربی جهت شرکت در مسابقات آزمایشگاه بین مدارس امام حسین (علیه السلام) برای انتخاب نهایی بین این عزیزان برگزار گردید و در پایان برگه ها تحویل دبیران محترم مسابقات آزمایشگاه گردید و پس از تصحیح اسامی نفرات برگزیده به موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین( علیه السلام) مشهد ارسال گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20