برگزاری جلسه ویژه برنامه های سال تحصیلی آینده پایه دوازدهم

در مورخ 28 اردیبهشت ماه 1400 روز سه شنبه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین( علیه السلام ) به همراه معاون محترم آموزشی و پرورشی موسسه سرکار خانم تربتی نیا راس ساعت 11:20 به دفتر آموزشگاه تشریف آوردند و طی جلسه ای با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی در خصوص برنامه های آتی سال آینده پایه دوازدهم تصمیم گیری های لازم را اخذ نمودند تا برای این عزیزان در مهمترین سال تحصیلی بهترین امکانات ( آموزشی ، بهترین مشاور تحصیلی ،دبیران و …. ) را تهیه نمایند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20