برگزاری جلسه هیئت اخلاص

در مورخ 23 آذر ماه 99 روز یک شنبه در مکان آموزشگاه جلسه ای با حضور جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین(علیه السلام) ،سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم پرورشی و آموزشی امام حسین(علیه السلام) , مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی و اعضای هیئت اخلاص آموزشگاه با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار گردید که در طی این جلسه در خصوص برنامه های آتی این هیئت تصمیم گیری گردید و در پایان جناب آقای کنعانی از تلاشهای این عزیزان قدردانی نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20