برگزاری جلسه هیئت اخلاص و شورای دانش آموزی

در روز سه شنبه مورخ 11 بهمن ماه 1401 جلسه ای با هدف انتخاب هیئت رئیسه شورا در محل آموزشگاه برگزار گردید . این جلسه با حضور اعضای شورا و همچنین معاونت محترم پرورشی آموزشگاه تشکیل شد . شورای دانش آموزی همچنین به منظور مشارکت دانش آموزان در امور آموزشی ، پرورشی ، انظباطی و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیای مدرسه تشکیل می شود .در این جلسه پیرامون برنامه هایی نظیر :

  • تلاوت آیات قرآن کریم
  • ایجاد کانال ارتباطی شورای دانش آموزی
  • مطرح کردن نکاتی پیرامون مسائل شورای دانش آموزی و … مطرح شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20