برگزاری جلسه نحوه برگزاری مراسم اربعین و جمع آوری هدایا و نذورات زائرین اربعین

در مورخ 22 مهرماه 97 با حضور جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه و مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاونین محترم آموزشی و پرورشی سرکار خانم فضلعلی و سرکار خانم امامی فر جلسه ای در خصوص اردوی دانش آموزان شرکت کننده در نماز و همچنین مراسم ویژه اربعین برگزار گردید و در پایان جناب آقای کنعانی از فضای آماده شده جهت مراسم اربعین بازدید به عمل آوردند.

پس از پایان جلسه فضای سالن آموزشگاه جهت برگزاری مراسم اربعین و جمع آوری هدایا و نذورات زائرین اربعین توسط معاون محترم پرورشی سرکار خانم امامی فر و دبیر محترم آمادگی دفاعی سرکار خانم مرادی آماده سازی گردید.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20