برگزاری جلسه معرفی طرح اکرام

در روز شنبه مورخ 6 اسفند ماه 1401 جلسه معرفی طرح اکرام ( ایتام و محسنین ) ویژه ی همکاران تشکیل گردید ، طرح اکرام با هدف رسیدگی افزون تر به نیاز های مادی و معنوی فرزندان محروم از نعمت پدر در راستای جذب مساعدت های خیرین جهت رفاه فرزندان فاقد پدر آغاز گردید . این طرح علاوه بر حمایت مادی آثار ذیل را نیز در پی خواهد داشت :

  • ارتقاء امید به زندگی
  • پیشرفت در ابعاد تحصیلی و اجتماعی
  • ایجاد آرامش در فضای خانواده به ویژه برادران برای تربیت فرزندان صالح
  • ترسیم آینده ای روشن تر برای فرزندان معنوی در بعد ازدواج و اشتغال


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20