برگزاری جلسه معاونین پرورشی

در مورخ 7 آبان ماه 99 روز چهارشنبه در جلسه ای که با حضور معاونین محترم پرورشی مدارس امام حسین(علیه السلام) ، مسئول محترم موسسه جناب آقای کنعانی و معاون محترم پرورشی موسسه سرکار خانم تربتی نیا در سالن دبیرستان دخترانه دوره دوم امام حسین( علیه السلام) برگزار گردید .

این جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن با صدای معاون محترم پرورشی دبیرستان پسرانه جناب آقای اسدنیا  آغاز گردید سپس جناب آقای کنعانی با عرض خیر مقدم به حضار در خصوص وظایف مربی پرورشی موفق به بحث و گفتگو پرداختند و راهکارهای موفقیت را همکاران محترم پرورشی با یکدیگر به مبادله پرداختند و سپس سرکار خانم تربتی نیا از مدارسی که فعالیت در خصوص هیئت اخلاص داشتند تقدیر و تشکر نمودند و در پایان از حضار پذیرایی صورت پذیرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20