برگزاری جلسه مشاوره

در مورخ 21 مهر ماه 99 روز دوشنبه جناب آقای عبدالله زاده مشاوره محترم موسسه گزینه دو به همراه مسئول محترم گزینه دو جناب آقای سلیمانی راس ساعت 15:50 به آموزشگاه تشریف آوردند و طی جلسه ای که در آدوبی کانکت و با دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم تمامی رشته ها ویژه کنکور 1400 با پشتیبانی معاون محترم فناوری آموزشگاه سرکار خانم مولوی برگزار گردید تمامی راهکارهای مطالعه را به این عزیزان توضیح دادند و  این جلسه مورد توجه ویژه دانش آموزان عزیز قرار گرفت و در انتها سوالات خود را از ایشان پرسیده و از جوابهای گرفته شده استفاده کامل را بردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20