برگزاری جلسه مشاوره

در مورخ 26 اسفند ماه 99 روز سه شنبه جناب آقای عبدالله زاده مشاور محترم به آموزشگاه تشریف آوردند و در راس ساعت 10 به جلسه مشاوره نیم حضوری برای دانش آموزان پایه دوازدهم و از ساعت 11 جلسه مشاوره پایه یازدهم برگزار گردید که همراه با آن جلسه در ادوبی برای دانش آموزان در خانه نیز پخش شد. سپس جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه از جلسه مشاوره بازدید و در انتها سال نو را به دانش آموزان عزیز تبریک عرض نمودند و آرزوی سالی پر از موفقیت برای دانش آموزان عزیز نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20