برگزاری جلسه مسئول محترم موسسه با مدیریت محترم آموزشگاه در خصوص برنامه های آموزشی

در مورخ 14 فروردین ماه 1400 روز شنبه راس ساعت 11 جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین(علیه السلام) به همراه معاون محترم آموزشی و پرورشی موسسه سرکار خانم تربتی نیا به دفتر آموزشگاه تشریف آوردند در ابتدا سال نو را به همکاران کادر تبریک عرض نمودند و پس از آن با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی جلسه ای در خصوص برنامه آموزشی باقیمانده سال جاری و برنامه آموزشی سال آتی برگزار و تصمیم گیری های لازم را اخذ نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20