برگزاری جلسه مدیران و معاونین آموزشی و فناوری دبیرستان های امام حسین( علیه السلام)

در مورخ 22 مهر ماه 99 روز سه شنبه مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری به همراه معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و معاون محترم فناوری سرکار خانم مولوی در جلسه تبادل اطلاعات که در سالن اجتماعات دبیرستان پسرانه امام حسین(علیه السلام) برگزار گردید شرکت نمودند. در ابتدا جلسه مسئول محترم موسسه جناب آقای کنعانی با عرض خیر مقدم به حضار پرداختند و پس از آن از تلاشهای تمامی حضار در جلسه برای این دوران خاص پرداختند و پس از آن مدیران محترم آموزشگاه ها و معاونین محترم فناوری شان با هم به تبادل اطلاعات پرداختند تا از تجارب هم بهترین استفاده را ببرند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20